Glokom (Göz Tansiyonu)

Glokom Göz içi basıncının birinci derecede etkili olduğu göz siniri ve buna bağlı hücrelerin hasarlanması ile görme kaybına yol açan bir hastalıktır. Çeşitli sınıflamalar vardır ama hepsinde ortak özellik göz sinir hücrelerinin hasarlanmasıdır. Bunun önemi hastalıkta oluşan hasarın hemen tamamen kalıcı ve geri dönüşümsüz olduğudur. Tedavi daha fazla hasar oluşumunu durdurma amaçlıdır.

Oluşan hasarın geri dönüşümsüz olması erken tanının önemini artırmaktadır. Bunun yanında tedavinin ömür boyu devam etmesi gerektiğinden tanıdan emin olunması gerekmektedir. Tanıda göz tansiyonu ölçümü ve gözdibi muayenesinin yanısıra OCT (Optik Koherens Tomografi) ile sinir lifi ve ganglion hücre tabakalarının değerlendirilmesi, bunun görme alanı testi ile hastanın görme fonksiyonu üzerine etkisinin saptanması temel uygulamalardır. 

Risk faktörleri

Glokom hastalığı için risk faktörleri;

  • Ailede glokom olması (genetik),
  • Yaş,
  • Kornea kalınlığının ince olması,
  • Düşük perfüzyon basıncı sayılabilir.

Tanı

Göz tansiyonunun yüksek olması ilk kirterlerden biridir ama her yüksek tansiyon ölçümü glokom hastalığını işaret etmez. Kornea kalınlığı dikkate alındıktan sonra yapılan düzeltme ve göz sinirinde hasar olup olmaması belirleyici olacaktır.

Göz sinirinde hasar tesbiti için OCT RNFL ve görme alanı testleri gereklidir.yapılabilir. Bunun yanında tam klinik muayene (açı ve göz siniri değerlendirmesi de ilave katkı sağlayacaktır.

OCT  son yıllarda gelişen ve glokom hasarında görme alanına paralel bilgi verdiği gösterilmiş bir yöntemdir. Objektif ve tekrarlanabilir olması kısa sürmesi ve teknolojiye açık olması öne çıkmasına neden olmaktadır.

Gözün anatomik yapısının ön planda olduğu açı kapanması glokomunda da OCT ile açı incelemesi tanı ve tedavide çok değerli bilgiler vermektedir.

Tedavi

İlaç tedavisi, lazer ve cerrahi olarak özetlenebilir. İlaç tedavisi yetersiz olursa, düzenli kullanımla ilgili sorunlar varsa lazer tedavisi veya cerrahi tedavi gündeme gelecektir. Cerrahi tedavide ilk seçenek genellikle trabekülektomidir. Trabekülektominin başarılı olmadığı veya başarısız olma olasılığının yüksek olduğu özel durumlarda Ahmed glokom valvi implantasyonu uygulanmaktadır. İleri görme kaybının olduğu son evre glokomlarda göz içi sıvısının salgılanmasını azaltmak için gözün bu sıvıyı salgılayan bölgesine lazer uygulanabilmektedir.

Diğer Konular